แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีมอบ "บ้านรัฐร่วมราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ"

      นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบ "บ้านรัฐร่ามราษฎร์ กาชาดเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 น. ณ หมู่ 8 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมีนางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดร่วมพิธี