เทศกาลการเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว

พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลการเกษตรรุ่งเรืองเมืองสองแคว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิณุโลก เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2553 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธิเปิดงานเทศกาลการเกษตรฯ ครั้งนี้ด้วย