พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดพิษณุโลก

               นายยงยศ  เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็กจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2553 ณ ห้องไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย