แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้าน

        นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 เวลา 09.30 น. ณ หอประชุม ประสานแผนประจำอำเภอเมืองฯ  จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมในวันดังกล่าว

 


นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก


นางศิรา  สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมพิธี


ลูกเสือชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก