สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1

    เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (741) ชั้น 4 ศาลากางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุม ในวันและเวลาดังกล่าว