สรจ.พิษณุโลก เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วย อาสาสมัครแรงงานตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

      วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562 นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายยุทธนา  เกตุตรง  พี่เลี้ยงอาสาสมัครแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจผู้ป่วย อาสาสมัครแรงงานตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง (นายสัญญา  สืบมาขัน) ซึ่งป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบไปเลี้ยงสมองไม่ทัน ขณะนี้นอนเฝ้าดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเนินมะปราง