สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "สัมผัสก่อนใครกับ Smart Technology 2020"

     เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "สัมผัสก่อนใครกับ Smart Technology 2020" ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา ในวันและเวลาดังกล่าว