สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2562

     เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2562 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวร (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก