สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2562

       เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 18/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 1 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว