สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

      เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 โดยมีดร.สุชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมพร้อม ด้วยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว