สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 7 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว