สรจ.พิษณุโลก จัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงเปิดและจัดงานพบประชาชน”

           เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เดินทางไปรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงเปิดและจัดงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก FM 104.25 MHz ซึ่งได้ดำเนินการในทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 – 13.00 น. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สลับกันไปดำเนินการสัปดาห์ละ 1 หน่วย