สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่

     เมื่อเวลา 08.30 น. นายเกียติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาในระดับพื้นที่ ณ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก