สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไวโรจน์  สิงห์ไตรภพ ศึกษาธิการภาค 15 เป็นประธานในการประชุมเพื่อศึกษาแนวทางการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมพระราชรัตนมุนี สำนักงานศึกษาธิการภาค 17 จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว