สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้ง 3/2562)

      วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมาย นางสาวมลนิตา  มาสะธรรม  นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้ง 3/2562) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ห้อง 227) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว