สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562

      เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในระดับจังหวัด ปี พ.ศ. 2562 โดยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ณ ห้องประชุมPOC (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายจินดา  เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว