สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด

      เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายยุทธนา  เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว