สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

     เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายนิยม  สองแก้ว ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน กล่่าวต้อนรับผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน 6 ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรสำหรับผู้ใช้งานระบบส่วนภูมิภาค (User)​ การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1 ณ ห้องฝึกอบรม ICT กระทรวงแรงงาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพฯ  โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวอังสุมารินทร์  พูลแสง พนักงานพิมพ์ เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว