สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

       เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมนครสรวงสองแคว (บึงราชนก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว