สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการแก่ผู้ประกอบกิจการประเภท "ไปรษณีย์และสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์"

    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในประชุมชี้แจงมาตรการเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการแก่ผู้ประกอบกิจการประเภท "ไปรษณีย์และสถานประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์" ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (711) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว