สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรต่างด้าว

       เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้นายยุทธนา  เกตุตรง  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ตามโครงการตรวจสอบและควบคุมประชากรต่างด้าวเพื่อความสงบเรียบร้อยของสังคมไทย (งบกองทุน) ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ 219 ถนนนนทบุรี ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลโท กิตติธัช บุพสิริ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการที่ 2 กอ.รมน. เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว