จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 2 ปี 2562 (เมษายน - มิถุนายน 2562)

ไฟล์แนบ: