สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ธรรมะสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.09 น. ดร.สุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ธรรมะสู่คนทั้งมวล เทิดไท้องค์ราชัน” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร “พลเอกประจิน จั่นตอง” วัดจันทน์ตะวันตก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก  มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดในวันและเวลาดังกล่าว