สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์(พระปรางค์) และพระพุทธชินราช พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัดพิษณุโลก

      เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์(พระปรางค์) และพระพุทธชินราช พระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ณ พระวิหารหลวงพ่อพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว