สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

     วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัชพงษ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  หมู่ที่ 3 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยแรงงานจังหวัด มอบหมายให้ นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมและพร้อมให้บริการประชาชน ในวันและเวลาดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน