จังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี 2553

                นายยงยศ  เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ประจำปี 2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 741 (ชั้น 4) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก มีสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  โดยมีนางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมด้วย ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกกำหนดจัดสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดพิษณุโลก