สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

      เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และเข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาพื้นที่ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 17 (นายพีระ  ทองโพธิ์) และผู้ตรวจราชการราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (อาคารหลังใหม่) โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในวันและเวลาดังกล่าว