สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเปิดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรมแถลงข่าวสื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ณ ห้องหยาดเพชร 1 โรงแรมเรือนแพ จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลา ดังกล่าว