สรจ.พิษณุโลก ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 382/2562 ผ่านระบบ Video Conference

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ครั้งที่ 382/2560 – 2562) โดยมอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหาร ข้าราชการ ในส่วนภูมิภาค รับทราบนโยบาย ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 กระทรวงแรงงาน โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมรับฟังและรับทราบนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องปฎิบัติการ สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ในวันและเวลาดังกล่าว