สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28

     เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ได้รับเกียรติจาก ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดและพร้อมเข้ารับชมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ในวันและเวลาดังกล่าว