สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1

      เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา  เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว