สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562

     เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายอิสระพษ์ เจริญสุข นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับภูมิภาค ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปริ้นพาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร