สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมหารือ/ระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมพระพุทธชินราช (771) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายจินดา  เอมโอช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว