สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน”

      เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้หัวข้อ "กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านแรงงาน” โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเป็นเป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้ ณ  โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก