สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562

      เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสรงชล  เกิดทองคำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2562 ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก