สรจ.พิษณุโลก พิธีเจริญพระพุทธมนต์พระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช

      เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 น. นายนิติศาสตร์ จันเดช ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางอิสรา  ชูแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เข้าร่วมพิธีในวันและเวลาดังกล่าว