สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

      เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” ประจำปี 2562 ณ บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้นายชัชพงศ์  เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อย่างต่อเนื่องและมีผลงานดีเด่น วันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 โดยนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบเกียรติบัตรในนามหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายยุทธนา เกตุตรง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รับมอบเกียรติบัตรผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2562  ในวันและเวลาดังกล่าว