สรจ.พิษณุโลก จัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน”

          เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 12.30 น. นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปเปิดและจัดรายการวิทยุในรายการ “กระทรวงแรงงานพบประชาชน” ณ สถานีวิทยุสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก FM 104.25 MHz ซึ่งได้ดำเนินการในทุกวันจันทร์ เวลา 12.30 – 13.00 น. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สลับกันไปดำเนินการสัปดาห์ละ 1 หน่วย