แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานเปิดตลาดสี่แยกอินโดจีนฯ

                นางศิรา  สิทธาพานิช  แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัด ร่วมงานเปิดตลาดสี่แยกอินโดจีน เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดสี่แยกอินโดจีน เลขที่ 666/6 หมู่ที่ 7 ตำบลสอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยมีนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดฯ