ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นางกุสุมา อยู่เจริญ) ตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก


          เมื่อวันพุธที่ 9  มิถุนายน  2553 เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน (นางกุสุมา  อยู่เจริญ) พร้อมด้วยนางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก และนายสุรพงษ์  เภาอ่อน จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจติดตามการดำเนินโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้คนว่างงาน หลักสูตรการทำข้าวแต๋นน้ำแตงโม และมะพร้าวแก้ว ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 19 ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดพิษณุโลก โดยช่วงเช้าได้ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลกด้วย