สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562

      เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.30 น. นายสุรชัย  มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก สาขาอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าว