จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ไตรมาส 1 ปี 2562 (มกราคม - มีนาคม 2562)

ไฟล์แนบ: