สรจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอัคคีภัยในอาคารสูงฯ

สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากอัคคีภัยในอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ระดับกลุ่มจังหวัด ประจำปี 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนริศ ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน