ร่วมสัมมนาวิชาการ "ปฏิรูปกฎหมายสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" และ มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติรายได้ฯ

          แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายสุชัย  ชาญวิกย์การ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ "ปฏิรูปกฎหมายสร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย" และ "มุมมองของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ....." วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก