จังหวัดพิษณุโลกประชุมการเตรียมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มฯ

         แรงงานจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาววิริยาภรณ์  เปรมโพธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายนริศ  ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม