สรจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

     เมื่อวันศุกร์ที่ 12 เมษายน เวลา 10.00 น.นายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชกาาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีรดน้ำขอพรนายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดพิษณุโลก ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (หลังเก่า) เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562