สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

      เมื่อวันเสาร์ที่ 6 เมษายน เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์  เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สระสองห้อง ภายในเขตโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์  แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมพิธีในวันและเวลา ดังกล่าว