สรจ.พิษณุโลก เข้าร่วมซ้อมใหญ่ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 07.00 น. นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการซ้อมใหญ่ในพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สระสองห้อง ณ สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ถนนวังจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายเกียรติพงษ์ แสนยากุล แรงงานจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมพิธีซ้อมโดยพร้อมเพรียงกัน