จำนวนประชากร 15 ปีขึ้นไป ที่มีงานทำจังหวัดพิษณุโลก ปี 2561 (มกราคม - ธันวาคม 2561)

ไฟล์แนบ: