แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานกิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน

นางศิรา สิทธาพานิช แรงงานจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานกิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน และรับนโยบายการประหยัดพลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 771 (อาคาร 7 ชั้น ) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก